Telefoni centrale:

+387 53 423 150
+387 53 423 188 
 Fax. +387 53 449 002

Administracija:

G-đa Dijana Mišić

+387 53 423 150,
e-mail:  drvocommercedoo@gmail.com

Računovodstvo i finansije:

G-đa Dijana Miškić

+387 53 423 150, e-mail: racunovodstvo@drvo-commerce.com

Prodaja, Italijanski:

G-đa Maja Nikolić (Srpski Engleski i Italijanski jezik).  

Fix: +387 53 423 405
Mob: +387 65 635 393  
email: drvo-com@teol.net

 

Prodaja, Engleski i Njemački:

G-din Neven Mišić dipl.ecc

Fix: +387 53 449 032
Mob: +387 65 812 388
e-mail:
export-import@drvo-commerce.com