Komunikacija

Adresa:

Drvo-Commerce d.o.o.
Pribinić b.b.
74276  Pribinić-Teslić

Lokacija:

Drvo-Commerce d.o.o., nalazi se u Pribiniću (primarna prerada-pilana, sušare i parionice), opština Teslić, drugi dio proizvodnje (kao finalne proizvodnje se nalazi u Tesliću kao radna jedinica u čijem sklopu se nalaze sušare, pogon za blanjanje i lijepljenje masivnih ploča) dok je drugi dio primarne prerade smješten u Driniću kod Bosanskog Petrovca (takodje primarna prerada-pilana, sušare i parionice).

Do naše firme se dolazi magistralnim putem iz pravca Doboja i Banjaluke ka Tesliću, a na lokaciju u Driniću od pravca Bosanskog Petrovca i Ključa.

Udaljenost od Doboja je 37 km a od Banja Luke je 65 km.

Radna jedinica Drinić udaljena je od B.Petrovca 8 km a od Ključa 43 km.